All about healthcare data

19-03-2012 - Wouter van Aerle

 door: Wouter van Aerle

Eind januari werd in Groningen het congres All About Data gehouden, georganiseerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Een in mijn ogen uniek evenement vanwege het branchespecifieke karakter, de focus op data en het feit dat de organisatie in handen was van een gebruikersorganisatie. Dit bijzondere karakter was terug te zien in het aantal bezoekers: ruim 200 man waarvan het overgrote deel eveneens van gebruikersorganisaties afkomstig was. De belangstelling voor dit onderwerp uit het veld is dus groot te noemen.

Zorg onderkent belang data
Deze ruime belangstelling laat zien dat steeds meer zorginstellingen het belang van data als bedrijfsmiddel onderkennen. Een voorbeeld was de case-beschrijving van Franck Asselman van het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Hier worden gegevens van patiënten verzameld om groepen samen te stellen waarop vervolgens portfolioanalyses worden uitgevoerd. Aan de hand van die analyses wordt het zorgproces geoptimaliseerd, rondom patiëntgroepen met gelijke kenmerken. De betrouwbaarheid en daarmee de bruikbaarheid van dergelijke analyses staat of valt bij de kwaliteit van de onderliggende data.

Het op orde brengen en houden van de gegevenshuishouding van een organisatie is dan ook een cruciale randvoorwaarde om waarde te creëren met die data. Thomas Redman, auteur van het boek Data Driven, verwoordt het kort en krachtig: “Provide for the ‘care and feeding’ of your data and information and put your data and information to work in unique and significant ways”.  Ik ben altijd een grote voorstander van simplificatie en met deze twee zinnen kun je iedere bestuurder of manager kort en krachtig uitleggen waar het om gaat. Om het in het gebruikelijke jargon uit te drukken: ‘care and feeding’  is het vakgebied van data management en ‘put it to work’ business intelligence en analytics. Om het maar weer heel simpel te benaderen.

Waardepotentieel data
Een interessante vraag is dan natuurlijk of er voldoende waardepotentieel is om hier als organisatie in te investeren. Vanuit het vakgebied worden continue gouden bergen beloofd maar is dat daadwerkelijk ook zo? Afgaand op de opkomst en samenstelling van de congresbezoekers, mag je concluderen dat veel zorginstellingen daar in ieder geval positief tegenaan kijken. Vooralsnog ontbreken echter harde cijfers, zeker verbijzonderd naar de zorgsector. Dit was bijvoorbeeld ook een belangrijk kritiekpunt op het invoeringsproces van het landelijk EPD: hoewel veel betrokkenen rondom het l-EPD overtuigd waren van de toegevoegde waarde, waren de verwachte voordelen maar in beperkte mate gekwantificeerd.

In het Big Data-report van het McKinsey Global Institute (MGI) wordt daarentegen wel een poging gewaagd het waardepotentieel van (big) data te kwantificeren. Weliswaar is de Nederlandse zorgsector niet expliciet onderzocht maar voor de Verenigde Staten worden wel cijfers gegeven: 8% reductie van de nationale zorgkosten per jaar. Toegegeven, dit is een grofstoffelijk cijfer maar de reputatie van MGI samen met het feit dat dit een niet-gesponsord onderzoek is, dragen bij aan de geloofwaardigheid van de verwachtingen die geuit worden.

Bij elkaar genoeg redenen voor bestuurders van zorginstellingen om data management als onderwerp serieus op de agenda te zetten.

Eerder gepubliceerd op www.business-analytics.biz