Diensten

Wat we doen

Deltiq helpt u bij het vormgeven, opzetten en verbeteren van uw informatievoorziening. Dat begrip nemen we letterlijk: we zorgen er voor dat uw organisatie informatie optimaal kan inzetten. We doen dit vanuit een businessgedreven invalshoek. Zodat uw data structureel toegevoegde waarde voor uw organisatie levert.
Daarvoor is een doordachte, samenhangende en effectieve structuur nodig, die bestaat uit verschillende expertises, rollen, werkprocessen en technologieën. Het overzien en doorgronden van dit complexe samenstel, het integraal ontwerpen van vernieuwingen daarin en het implementeren van veranderingen, is de kerncompetentie van Deltiq. We noemen dit inhoudelijke regievoering.

Onze expertise

Een optimale informatievoorziening leunt op diverse disciplines. Onze expertise ligt vooral bij:

 • Datagovernance
 • Datakwaliteit
 • Master data management
 • Business intelligence
 • Analytics
 • Big Data
 • Data-architecuur & metadata management
 • Datawarehousing & datalogistiek
 • Dataprotectie & gegevensbeveiliging

Onze rollen

Om uw informatievoorziening te professionaliseren kan Deltiq verschillende rollen binnen uw organisatie vervullen. Altijd vanuit een brugfunctie tussen business en IT, op het snijvlak van mens, organisatie en technologie. We vervullen voor u de rol die gegeven de situatie het meest effectief is. Dat kan zijn:

 • Programmamanager
 • Projectmanager
 • Business analist
 • Informatiearchitect
 • Data steward
 • Lijnmanager
 • Strategisch adviseur
 • Klankbord
 • Interimmanager

Wanneer Deltiq?

Als u uw informatievoorziening wilt optimaliseren, kan een volledig nieuwe inrichting nodig zijn. Maar er kan ook op andere momenten behoefte zijn om onze expertise in te schakelen. Een aantal voorbeelden daarvan uit onze praktijk zijn:

 • Het uitdenken en beschrijven van een gewenste situatie, bijvoorbeeld in de vorm van een langetermijnplan, informatiestrategie, visie, roadmap, architectuur of globaal ontwerp;
 • Het implementeren van specifieke veranderingen, bijvoorbeeld door middel van een project of programma;
 • Het onder de loep nemen van een bestaande situatie om knelpunten in kaart te krijgen of mogelijkheden voor optimalisatie, bijvoorbeeld door middel van een audit of een assessment

 Deel deze pagina