Assessment

Door middel van een assessment wordt uw huidige niveau van informatiemanagement in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van het assessment kunnen vervolgens verbetermogelijkheden worden aangewezen. Zo wordt een gewenste situatie vormgegeven en wordt het noodzakelijke verandertraject duidelijk. Een assessment vormt een stevig vertrekpunt voor een verbetertraject en helpt u bij het vormgeven van de stip aan de horizon. Het assessment kunt u ook intern gebruiken als presentatiemateriaal, in overleggen en als praatstuk voor verdere uitwerking.

Bij het uitvoeren van een assessment gaan we methodisch te werk. Wanneer er sprake is van een concrete vraagstelling formuleren we hypothesen die we vervolgens systematisch toetsen. Voor het opstellen van deze hypothesen – potentiële verklaringen voor de probleemsituatie – maken we gebruik van ons eigen raamwerk, best-practices en beschikbare referentiekaders in het vakgebied. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de doorlooptijd van de ontwikkeling van informatieproducten.

Een andere techniek die we gebruiken is het beoordelen van de mate van volwassenheid (maturity assessment). Dit doen we aan de hand van een referentiekader, bijvoorbeeld een volwassenheidsmodel (maturity model). Deze techniek hebben we bijvoorbeeld toegepast op verzoek van een klant die wilde weten waar ze stonden met hun Business Intelligence-organisatie.

In alle gevallen zorgen we voor een bondige rapportage in presentatie vorm. We hebben ervaren dat het door deze vorm en de systematische en onderbouwde aanpak goed lukt om betrokkenen te overtuigen. De afbeelding hiernaast geeft een impressie van de werkwijze die we hanteren en een indruk hoe we het eindresultaat presenteren.

Slide1Deel deze pagina