COA

Leveranciersselectie voor een nieuw datawarehouse

“De bijdrage van Deltiq was betrouwbaar, betrokken en professioneel. Door hun beoordeling was er een extra referentiekader dat we konden gebruiken bij de uiteindelijke selectie. Bovendien is door Deltiq gedurende het proces waardevolle specifieke vakkennis ingebracht. Dit heeft in sterke mate bijgedragen aan de kwaliteit van het proces”

 

Rob Römer
Coördinator ICT Projecten, COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. Zij biedt mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Omdat het COA haar bestaande, verouderde, Business Intelligence-omgeving wil vervangen door een nieuw datawarehouse, is een offerteaanvraag in de markt gezet. Het doel is daarbij om de nieuwbouw tegen een vaste prijs uit te besteden aan een leverancier die de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie.

Om de kwaliteit van het selectieproces te versterken is Deltiq gevraagd om een onafhankelijke beoordeling te geven van de verschillende aanbiedingen. Hiertoe is een toetsingskader opgesteld waarlangs de aanbiedingen zijn beoordeeld. Deze beoordeling is door het COA meegenomen bij de uiteindelijke keuze voor een partij.

 

 Deel deze pagina