Data Catalogus Accelerator - concreet resultaat binnen twee tot drie maanden.

Door het gebruik van een data catalogus heeft elk lid van de data-community inzicht in welke data beschikbaar is, wat de kwaliteit is en waar het eigenaarschap ligt. Hierdoor worden betere beslissingen genomen en kunnen projecten sneller verlopen.

Het is belangrijk om een goede start te maken met de implementatie van een data catalogus. Dan wordt immers de basis gelegd voor een verdere succesvolle toepassing binnen de organisatie.

De belangrijkste vraag is hoe en waar te starten.