Data governance

De groei van data en het gebruik ervan maakt dat organisaties serieus moeten nadenken hoe ze met data om willen gaan. Wie mag welke gegevens raadplegen, welk proces treedt in werking als er fouten in registraties worden aangetroffen, hoe wordt geborgd dat wanneer er een nieuw pakket wordt aangeschaft dit qua data aansluit op de gegevensverzamelingen die een organisatie al heeft? Het regelen van al dit soort zaken is het terrein van data governance. Of anders geformuleerd: wanneer het antwoord op dit soort vragen niet bekend is of dit soort vragen steeds worden gesteld, is dat vaak een indicatie dat er een (data) governance probleem is.

Data governance is nodig om ervoor te zorgen dat op systematische manier met data wordt omgegaan. De drijfveren hiervoor kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld het waarborgen van datakwaliteit ten behoeve van operationele processen, het garanderen van data privacy of het bevorderen van de uitwisselbaarheid van gegevens door middel van standaardisatie.

Data governance is dus geen oplossing of tool! Het is daarentegen een stelsel van beleid, afspraken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden, gedefinieerde activiteiten en de monitoring daarop om een bepaald datavraagstuk (compliance, kwaliteit, uitwisseling) op te lossen. Of in de woorden van John Ladley: “ensuring data is managed”. Ook hier gaat het om een vorm van organisatieverandering: als gevolg van een data governance-initiatief verandert de omgang met data. Uiteindelijk betekent dat vaak verandering van werkprocessen en het gewenste gedrag van medewerkers.

In onze aanpak van data governance staat de doelstelling voorop en kijken we multi-disciplinair naar de mens, organisatie, data en techniek-kant. Daarbij maken we gebruik van beschikbare methoden en raamwerken, zoals DAMA DMBOK, Mike 2.0 of DMM. Vanuit een business gedreven benadering zorgen we er zo voor dat de benodigde governance wordt gerealiseerd.

 

 Deel deze pagina