Het Deltiq Data Management Framework - houvast bij realisatie

Het Deltiq DM Framework visualiseert alle relevante disciplines. Ondersteund door een vanuit de praktijk ontwikkeld handboek gebruiken onze consultants dit Framework als een praktisch hulpmiddel bij het realiseren van data management in uw organisatie. 

Data management is een veelzijdig vakgebied dat bestaat uit meerdere disciplines. Bij het implementeren en/of verbeteren van data management oplossingen wordt vaak gebruik gemaakt van bekende referentiekaders als de DAMA Data Management Body of Knowledge (DAMA DMBOK) of het Data Management Maturity Model (DMM). Hoewel waardevol als referentiekader is onze ervaring dat een pragmatische insteek in deze raamwerken vaak ontbreekt.

Vanuit de in de praktijk ervaren behoefte aan een meer werkbare variant is het Deltiq Data Management Framework ontstaan. Een gestructureerd en integraal overzicht van alle relevante aspecten die tezamen Data Management vormgeven: grotendeels bekend vanuit bestaande raamwerken, aangevuld met onze ervaring en op een overzichtelijke manier gepresenteerd.

In de uitwerking ervan is er bewust voor gekozen bepaalde onderwerpen buiten beschouwing te laten. Zo komen onderwerpen als masterdata management, data lakes of data labs er niet in voor. Niet omdat ze niet actueel of relevant zijn. Maar wel omdat de realisatie van dit soort onderwerpen leunen op meer fundamentele data management disciplines. Juist deze disciplines zijn in het Framework opgenomen. Dit maakt het Framework ook voor de langere termijn bruikbaar, ongeacht de dan geldende technologie hype.

-

Het Deltiq Data Management Framework bevat negen relevante disciplines

  1. Data Governance
  2. Data Architecture
  3. Metadata
  4. Data Quality
  5. Data Security, Ethics, Privacy en Compliance
  6. Data Technology
  7. Data Modeling
  8. Data Development
  9. Data Operations

Toepassing in de praktijk

Het Framework kan op meerdere manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld als checklist of als sjabloon om de inrichting van data management voor een data omgeving te beschrijven. Maar ook voor een basale volwassenheidsmeting of om bijvoorbeeld werkzaamheden te prioriteren. Eenmaal ingevuld en in gebruik genomen, ontstaan bruikbare inzichten zoals situaties waarin op meerdere plekken hetzelfde is georganiseerd, witte vlekken of inconsistenties.

Download Framework