Een direct inzetbare Data Catalog in enkele weken

De eerste uitdaging bij een Data Catalog is hoe succesvol te starten. Om die reden hebben we de Data Catalog Accelerator ontwikkeld. Binnen enkele weken realiseren we een concrete oplossing en een optimale basis om uw catalogus verder uit te bouwen.

Ik wil graag meer weten

Ons Data Catalog Accelerator programma garandeert een succesvolle en direct bruikbare catalogus ongeacht of u Collibra, Axon, Purview of gewoon Excel gebruikt.

De drie voordelen van een goed ingerichte Data Catalog:

 1. Een op de juiste manier ingerichte Data Catalog geeft een compleet en actueel overzicht van alle relevante data assets.
 2. Het geeft inzicht in welke datamanagement-aspecten van belang zijn, hoe deze zich tot elkaar verhouden en helpt om deze te kunnen managen.
 3. Het geeft ondersteuning bij het dagelijks managen en optimaliseren van gegevensbeheer-processen.

Wanneer is het Accelerator programma nuttig?

Het opzetten van een Data Catalog is vaak onderdeel van een bredere aanpak om datamanagement in te richten. Hierbij komen tal van vraagstukken naar boven zoals:

 • De Data Catalog tool is aangeschaft, de eerste data is geladen, maar hoe nu verder?
 • Hoe organiseer ik al onze handmatige meta-data registraties?
 • We willen een Data Catalog tool selecteren, waar moeten we op letten?
 • Waarom levert onze state of the art Data Catalog tool niet de beloofde waarde op?
 • We willen graag starten met een Data Catalog, maar hoe moeten we beginnen?

Voor dit soort vraagstukken is het Accelerator Programma ontwikkeld.

De Data Catalog Accelerator levert drievoudig resultaat

Een initieel metamodel voor een Data Catalog. In het metamodel worden de gewenste metadata en datamanagement-concepten gedefinieerd en beschreven. Dit metamodel wordt specifiek voor de context van de opdrachtgever samengesteld.

Een concrete en bruikbare implementatie van een Data Catalog oplossing, gebaseerd op het metamodel. De implementatie wordt gebaseerd op een al aanwezig Data Catalog product. Beschikt de opdrachtgever daar nog niet over, dan verzorgen wij een basis implementatie.

Een strategie en implementatieplan voor het structureel inzetten en verder doorontwikkelen van de Data Catalog.

Op basis van een methodische aanpak realiseren we samen met u in twee maanden een bij uw organisatie passend Data Catalog metamodel.

We implementeren vervolgens een concrete oplossing binnen uw Data Catalog voor een actuele use-case en ontwikkelen samen een plan voor het verder structureel inzetten van de Data Catalog.

Het Accelerator Programma in vier stappen

1. INITIATION

In de initiatiefase worden verwachtingen afgestemd en de scope gedefinieerd. Verder wordt met de opdrachtgever een keuze gemaakt welke concrete data en datamanagement-vraagstukken als use-case worden gebruikt voor het Accelerator Programma. Zo wordt ervoor gezorgd dat de uitwerking relevant, bruikbaar en representatief is.

2. FOUNDATION

In de tweede fase wordt de basis van het metamodel uitgewerkt. De kernconcepten die in een Catalog-oplossing moeten worden geadministreerd, worden gedefinieerd, gebaseerd op de concrete use-cases die in de eerste fase zijn uitgekozen. Bestaande metamodellen of meta-definities die al bestaan, worden geïntegreerd. Indien er al een (commerciële) Catalog-oplossing aanwezig is, wordt tevens een beoordeling gemaakt van de inrichting in relatie tot het metamodel. Op basis van het metamodel wordt verder een voorbeeld oplossing geïmplementeerd.

De resultaten van deze fase worden verwerkt in communicatiemateriaal en documentatie. Hiermee kan binnen de organisatie van de opdrachtgever de opzet van het metamodel en Catalog nader worden gecommuniceerd en afgestemd.

3. ELABORATION

Vervolgens wordt het metamodel verder uitgebreid met aanvullende metadata die verband houden met de datamanagement-vraagstukken die in de eerste fase zijn uitgekozen. Hierop wordt ook de voorbeeldoplossing uitgebreid, communicatiemateriaal en documentatie aangepast en bijbehorende datamanagement-processen aangescherpt.

Op deze manier wordt duidelijk hoe stapsgewijs een Catalog-oplossing kan worden gerealiseerd, waarbij het onderliggende metamodel de samenhang en consistentie van te beheren metadata waarborgt. Doordat een werkende oplossing wordt neergezet en ook de beheerprocessen eromheen worden behandeld, wordt duidelijk wat het werken met een Data Catalog in de praktijk behelst en hoe datamanagement-processen hiermee ondersteund kunnen worden.

4. CONSOLIDATION

Ter afsluiting worden de resultaten en ervaringen van het Accelerator Programma geëvalueerd en samengevat. Er wordt voor gezorgd dat datgene wat is uitgewerkt, bruikbaar blijft voor de organisatie. Daarnaast wordt op basis van de opgedane kennis en ervaring een plan voor het verder structureel inrichten en gebruik van de Data Catalog opgeleverd.

Methodische benadering

Een gestructureerde en bewezen aanpak garandeert dat de meest relevante datamanagement aspecten vanaf dag één met de Data Catalog worden ondersteund.

Fundament voor uitbreiding

Met de Data Catalog Accelerator wordt een effectief fundament gelegd voor verdere succesvolle uitbreiding in het gebruik van uw Data Catalog.

Vertrouwen in de aanpak

Het realiseren van concreet en direct toepasbaar resultaat, toont aan dat de uitdagingen op het gebied van datamanagement kunnen worden opgelost.

Waarom het Data Catalog Accelerator Programma?

 • Het toepassen van de Data Catalog Accelerator werkt tool-onafhankelijk. De aanpak werkt voor iedere beoogde implementatie, of u nu gebruik maakt van Collibra, Axon, Purview of de metadata handmatig in Excel vastlegt.
 • Door met de meest actuele datamanagement discipline (zoals datakwaliteit, metadata, gegevensbeveiliging, privacy of GLO) te beginnen wordt direct aantoonbaar resultaat geleverd.
 • De aanpak is schaalbaar naar het hele datamanagement spectrum. Dit garandeert structureel succes van de inzet van uw Data Catalog.
 • De aanpak haakt in op concrete vraagstukken en levert meteen een eerste aanzet van een oplossing.
 • Afhankelijk van de context wordt aangesloten op dat wat er al is. Er wordt daarbij niet opnieuw begonnen maar structuur en orde aangebracht in wat er al is.

Ja, neem contact met mij op voor een vrijblijvende toelichting op het Data Catalog Accelerator programma