Masterdata management

Productgegevens die in verschillende systemen worden vastgelegd, dezelfde leveranciersgegevens die dubbel zijn opgeslagen, verschillende definities van een ‘relatie’. Enkele voorbeelden van vraagstukken die te scharen zijn onder de noemer masterdata management (MDM).

Bij masterdata gaat het om de kerngegevens die binnen de hele organisatie worden gebruikt, in meerdere bedrijfsprocessen en systemen. Denk aan gegevens over klanten, producten, locaties, medewerkers, leveranciers, onderdelen e.d. Met name wanneer verschillende gegevens gecombineerd moeten worden tot informatie is masterdata vaak de gemeenschappelijke sleutel waarlangs dit gebeurt. Wanneer de masterdata dan inconsistent zijn of dubbel voorkomen, ontstaan knelpunten bij het gebruik. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld veel moeilijker om een integraal klantbeeld op te bouwen uit gegevens van verschillende systemen, commerciële gegevens te vergelijken, worden activiteiten in operationele processen dubbel uitgevoerd etc.

Masterdata management is de benadering om tot een uniforme, consistente en deelbare verzameling van masterdata te komen. Daarbij gaat het om meer dan alleen een technische oplossing of data-integratie mechanisme. Het is bij uitstek een multi-disciplinair vraagstuk waarbij ook governance, uniforme definities, werkwijzen en rollen & verantwoordelijkheden goed moeten worden geregeld. Niet zelden mislukken MDM-initiatieven omdat juist deze niet-technische aspecten niet worden ingevuld. Sterker nog, soms kan een MDM-vraagstuk worden opgelost door met name de manier van werken te veranderen, waarbij slechts minimale technische aanpassingen nodig zijn.

Omdat masterdata draait om gedeeld gebruik, is het per definitie een organisatiebreed vraagstuk waarbij de belangen van meerdere stakeholders een rol spelen. Een volwaardig MDM-initiatief heeft dan ook alle kenmerken van een flinke organisatieverandering in zich. Communicatie, uitleggen wat de essentie van MDM is en wat er gaat veranderen, is dan ook een essentieel onderdeel in de aanpak van een MDM-initiatief.

In onze aanpak van MDM staat een multi-disciplinaire benadering uiteraard centraal. Wij kijken naar wat nodig is en ontwerpen en implementeren vervolgens een integrale oplossing.Deel deze pagina