Nederlandse bierbrouwer

Een Nederlandse multinational in de bier- en drankensector, actief in een groot aantal landen wereldwijd.  

Een bedrijfsbreed gedragen Business Intelligence strategie.

Binnen de organisatie zijn op diverse niveaus en afdelingen verschillende oplossingen en een groot aantal tools in gebruik om de business te voorzien van de benodigde informatie over de bedrijfsprocessen. Het bedrijf was op zoek naar een effectievere benadering met minder overlappende werkzaamheden, ondersteund met een eenduidige organisatie. Betere informatievoorziening en één alternatief In plaats van het grote palet aan tools en oplossingen.

Gestreefd werd naar een bedrijfsbrede visie voor Business Intelligence vanuit organisatorisch en technisch oogpunt. Daarnaast was de organisatie op zoek naar een roadmap voor de toekomstige ontwikkelingen om zodoende voldoende houvast te hebben in het voorgenomen implementatietraject. Cruciaal was dat deze strategie ondersteund en gedragen zou worden door de diverse stakeholders binnen de organisatie.

Deltiq heeft voor deze brouwer de gevraagde strategie middels diverse workshops, interviews en presentaties vormgegeven. Met als resultaat een directie-breed gedragen aanpak en het besluit tot het starten van het voorgestelde BI-programma.

Bij het vervolgens uitwerken van de toekomstige architectuur en het opstellen van een business case en roadmap werd Deltiq gevraagd de organisatie te adviseren over de verder te nemen stappen.

 Deel deze pagina