Politie

Eén BI-Competency Center voor de Nederlandse politie

“De door Deltiq ingebrachte kennis, ervaring en presentatie waren doorslaggevend in alle stappen van het besluitvormingsproces, zowel in het overleg met de korpsen als binnen de vtsPN. Overeenkomstig hun voorstellen wordt nu gewerkt aan het bereiken van het beoogde resultaat. Ik ben zeer tevreden over de inzet van Deltiq!”

 

Bert Alberts

Domeinmanager Domein Informatie, vts Politie Nederland

De Nederlandse politie, met 55.000 medewerkers, ontwikkelt zich tot één organisatie, die onderverdeeld is in 10 regionale en één landelijke eenheid. Voor en door de korpsen is in 2006 de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) opgericht. De vtsPN is de professionele partner voor diensten, producten en adviezen die de mogelijkheden van de korpsen en ketenpartners vergroten. De vtsPN helpt hen doeltreffend te werken, om zo Nederland veiliger te maken.

De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is opgericht om krachten te bundelen en daardoor politie en andere partners in de Openbare Orde en Veiligheidssector te ondersteunen bij het veiliger maken van Nederland. Met name op ICT-gebied liggen er belangrijke taken, bijvoorbeeld om landelijk een gestandaardiseerde ICT-architectuur voor de politie te realiseren met daarbinnen tal van specialisaties. Bij de vtsPN werken ruim 2.000 mensen op terrein van de ICT.

Informatie speelt een steeds belangrijker rol binnen de politieorganisatie. Het Programma Intelligence heeft onder meer als doel concreet vorm te geven aan een centrale geïntegreerde informatievoorziening richting alle politiemensen om informatiegestuurd werken mogelijk te maken. Daartoe worden de politiegegevens van alle eenheden samengebracht in een landelijke omgeving, de Basisvoorziening Informatie (BVI). Een van de eerste opleveringen betreft een data warehouse dat alle informatie bevat van bijvoorbeeld aangiftes over de afgelopen vijf jaar, waar ook in Nederland. Met de verder geplande uitbreidingen ontstaat de komende jaren een van de meest omvangrijke en complexe data warehouse omgevingen in Nederland.

De politie-organisatie verzocht Deltiq haar uitgebreide kennis en ervaring in te zetten voor het inrichten van een effectieve en efficiënte organisatie voor het beheer en verder uitbouwen van deze voorziening. De voorgestelde aanpak behelst onder meer de realisatie van een competency center waarbinnen alle relevante disciplines samenkomen. Rekening wordt gehouden met de complexiteit van een grootschalige organisatie die zich ontwikkeld richting één nationale politie. Het verkrijgen van draagvlak bij de diverse disciplines vormde een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Na goedkeuring van de voorgestelde aanpak is Deltiq aanvullend verzocht te ondersteunen bij de feitelijke implementatie.Deel deze pagina