Vomar

Strategische informatieanalyse op 1 A4-tje

Als retail-discounter is Vomar continu op zoek naar mogelijkheden om de scherpste prijs aan haar klanten aan te kunnen bieden. Net als voor veel andere organisaties is ook voor Vomar de vraag actueel hoe slim gebruik van informatie hier een bijdrage aan kan leveren.

Hiertoe is gestart met het in kaart brengen van die operationele verbetergebieden – zoals promotiemanagement of assortimentsbeslissingen –  waarvan verwacht wordt dat ze met data versterkt kunnen worden. Het was een bewuste keuze om niet te beginnen met investeringen in technologie of oplossingen.

Onder leiding van Deltiq is een een informatiekaart opgesteld. Hiermee wordt op één A4-tje de samenhang in kaart gebracht tussen de Vomar-specifieke bedrijfsdoelstellingen en concrete datapunten, KPI’s en analyses. Zo wordt duidelijk hoe bijvoorbeeld resultaten van een basket-analyse of een klantpiramide concreet gebruikt kunnen worden om invulling te geven aan de strategie.

Op basis van de informatiekaart is door Deltiq consultants  een data science-proeftuin opgezet waarin een aantal casussen concreet zijn gerealiseerd. Met de unieke combinatie van retailervaring en kennis op het gebied van data science was Deltiq in staat Vomar op een pragmatische en doelgerichte wijze te ondersteunen.Deel deze pagina