Finance

Risicomanagement en klantvertrouwen: van noodzaak tot nieuwe kansen

Met de crisis nog vers in het geheugen zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen volop bezig met het verbeteren van hun risicomanagement. Niet in het minst omdat wet- en regelgeving daar steeds hogere eisen aan stellen. Maar zeker zo belangrijk is het herstel van het vertrouwen in de financiële markt. Vertrouwen in alle financiële instellingen, van alle stakeholders, maar vooral van zakelijke en particuliere klanten.

Toezichthouders, aandeelhouders en klanten moeten kunnen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van rapportages en andere informatievoorziening. Traceerbaarheid, betrouwbaarheid en consistentie van informatie zijn belangrijker dan ooit. De meeste financiële instellingen zijn daarom volop bezig om hun datamanagement goed in te richten. Dat is dikwijls een grote en uitdagende klus. Het omvat het in kaart brengen (en houden) van datastromen. Het inrichten van datakwaliteitsmanagement. De opzet van datagovernance, de introductie van datastewards en de inrichting van voorzieningen voor data-integratie en metadatabeheer. Dat is complex en omvangrijk.

De druk van toezichthouders en klanten biedt ook een uitgelezen kans voor het realiseren van andere businessvoordelen. Want waarom zouden de forse investeringen in een betere informatievoorziening, alleen ten goede komen aan externe rapportage en compliancy? Volwassen datagovernance en effectief datakwaliteitsmanagement zijn immers ook het fundament voor interne informatievoorziening. En met business analytics, toegepast in marketing, CRM, procesoptimalisatie of bijvoorbeeld fraudedetectie, kunnen de lasten van compliancy omgezet worden in concurrentievoordeel en innovatie.

Modern informatiemanagement biedt de kans om de gegevensbergen over klantgedrag en marktontwikkelingen om te zetten in tastbare businessvoordelen. Van klantbehoud tot compleet nieuwe cross-sectorale business modellen. Met nieuwe rollen voor banken en verzekeraars. Informatie is daarmee misschien wel het belangrijkste kapitaal van een financiële instelling in de 21ste eeuw.Deel deze pagina