Public

Transformatie en Transparantie

Digitaal bestuur, bezuinigingen en effectief toezicht. Dat is maar een greep uit de vele ontwikkelingen die maken dat de overheid meer dan ooit in beweging is. De veelheid aan (semi)publieke instellingen, verantwoordelijkheden, processen en activiteiten maakt de nodige transformaties vaak complexer dan in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zijn samenleving, politiek en burgers steeds veeleisender.

Op het vlak van informatiemanagement komt deze dynamiek op verschillende manieren tot uiting. Voorbeelden zijn te vinden in de basisregistratie, administratieve lastenverlichting en interdepartementale samenwerking. Belangrijk element in al die gevallen is het stroomlijnen van de informatiedeling tussen overheden onderling en/of tussen overheid en burgers of bedrijven. Keteninformatisering is bij uitstek on-top-of-mind in het publieke domein.

Relevante, tijdige en betrouwbare informatie is de smeerolie in de samenwerking tussen mensen en instellingen. Met daarbij veel en vroegtijdig aandacht voor de bescherming van privacy. Binnen die kaders openen zich met transparante informatiedeling nieuwe mogelijkheden. Zo wordt effectief toezicht op personen, objecten of instellingen beter mogelijk met ‘risk analytics’. Voorbeelden zijn werknemers in kwetsbare sectoren als zorg en onderwijs, de import van containers en gevaarlijke stoffen, rond belastingaangiftes en vergunningsaanvragen. De mogelijkheden zijn even divers als de overheid zelf. Dankzij dergelijke analyses wordt toezicht niet alleen meer gericht en effectief, maar ook efficiënter.

Naast effectief toezicht zijn er uiteraard vele andere overheidsdomeinen waarin slimmer gebruik van informatie een positief effect heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het integreren en analyseren van gegevensbronnen, om daarmee dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. En tegelijkertijd de slagvaardigheid van de overheid te vergroten. Ook binnen de veiligheidsketen speelt, in een samenleving die steeds digitaler wordt, informatie in toenemende mate een cruciale rol.

Modern informatiemanagement speelt een onmisbare rol bij de complexe transformatie van de overheid naar een transparant, flexibel collectief van instellingen en organisaties.Deel deze pagina