Data Management - een bedrijfsfunctie

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data gebeurt niet vanzelf. Hiervoor is expliciete sturing en beheer nodig. Dat is de kern van data management. Georganiseerd als een permanente bedrijfsfunctie zoals Finance of HR.

In toenemende mate realiseren organisaties zich dat data niet alleen een bijproduct is van het door automatisering efficiënter maken van processen, maar op zichzelf waarde kan toevoegen. Investeringen in het exploiteren van data leveren echter vaak niet op wat er van verwacht werd. Initiële resultaten met slimme algoritmes blijken lastig te implementeren en op te schalen in de reguliere operationele processen. Het periodiek beschikbaar krijgen van data met de juiste kwaliteit blijft vaak een uitdaging gegeven de beperkingen van de onderliggende legacy-systemen en de data in de nieuwe cloud-oplossing is uiteindelijk toch heel wat lastiger te ontsluiten dan initieel gedacht. Data scientists komen nauwelijks aan hun eigenlijke werk toe – het toepassen van artifical intelligence (AI) – omdat ze het overgrote deel van hun tijd kwijt zijn aan het verkrijgen van de juiste data….

Deltiq ziet data management als een bedrijfsfunctie. Dat impliceert dat om echt effectief te kunnen zijn data management een permanente positie heeft in de organisatie. Het is daarmee niet iets wat tijdelijk bestaat in de vorm van een project of programma om daarna weer te verdwijnen.

Wat opvalt is dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data doorgaans als vanzelfsprekend wordt beschouwd, terwijl dat bijna nooit het geval is. Zelfs als de belangen heel groot zijn, zoals tijdens de COVID-19 crisis. Wat deze situaties gemeen hebben is het ontbreken van een expliciet stuur op de data. De data wordt niet gemanaged – effectief data management ontbreekt. Niet in termen van technologie maar als expliciet ingerichte functie binnen de organisatie. Als we vinden dat data een bedrijfsmiddel is, waarom organiseren we dan data niet net zoals we dat doen met de overige bedrijfsmiddelen?