Onze achtergrond

Wij weten uit ervaring hoe belangrijk goed data management is. Professioneel ingericht is het een strategisch wapen in de strijd om de klant en tegen de concurrentie. Data kan fundamenteel vernieuwend worden benut. Maar ook de traditionele informatievoorziening moet op orde zijn en vooral: informatie moet betrouwbaar zijn. Data is een strategisch bedrijfsmiddel, en kan het beste ook als zodanig ingericht worden. Met de juiste balans tussen mens, organisatie en technologie. Dan krijgt informatie businesswaarde.

Dit alles is geen boekenwijsheid. Het professionaliseren en vernieuwen van informatievoorzieningen zit in ons DNA. De kennis en kunde is opgedaan gedurende ruim 20 jaar in de praktijk met de meest uiteenlopende data- en business intelligence projecten. Bij overheid, non-profit, multinationals en andere commerciële organisaties.

Gedrevenheid is onze bindende factor. Binnen Deltiq werken we intensief samen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Daarbij kunnen we rekenen op de ondersteuning van een uitgebreid netwerk van specialisten die we persoonlijk kennen. We zijn onafhankelijk en laten ons leiden door onze passie: het optimaliseren van de informatievoorziening bij organisaties.

Oprichters

Egbert Dijkstra

Medio jaren 90 houdt Egbert zich voor het eerst bezig met data als besturingsmiddel. Binnen Vroom&Dreesmann introduceert hij een grafisch alternatief voor de klassieke rapportages op papier. Vervolgens doet hij – verantwoordelijk voor een strategisch category management programma – ervaring op met data gedreven assortimentsbesturing. In deze rol komt zijn enthousiasme voor het vervullen van een brugfunctie tussen business en IT en zijn achtergrond als politicoloog goed van pas

In 1997 maakt hij de overstap naar Albert Heijn. Hij is nauw betrokken bij de introductie van de AH Bonuskaart en verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de zee aan data. Vanuit het AH-ICT Managementteam initieert hij de ontwikkeling van een van de meest uitdagende data-omgevingen in Nederland: het Pallas Enterprise Data Warehouse.  De business-gedreven aanpak, waarbij data management steeds meer centraal komt te staan – resulteert in een binnen alle lagen en afdelingen gebruikte omgeving. Voortbouwend op het succes van het door hem gevormde team worden voor de diverse werkmaatschappijen ruim 150 deeloplossing gerealiseerd.

Vanaf 2005 wordt data gedreven retail steeds meer een begrip in de organisatie. In toenemende mate wordt data gebruikt om via algoritmes de operationele retail-processen te optimaliseren. Rond die tijd neemt Egbert het initiatief tot het vormgeven van een businesss-analytics afdeling. Op basis van zijn kennis van data management en track-record wordt hij in 2006 wereldwijd verantwoordelijk wordt voor de strategische ontwikkeling van dit vakgebied.

Gebaseerd op hun gedeeld enthousiasme over de waarde van data start hij samen met Wouter in 2010 Deltiq. Vanuit Deltiq heeft hij als Programmamanager richting gegeven aan diverse grootschalige verandertrajecten waarbij alle nagenoeg alle aspecten van data management aan de orde kwamen.

Naast zijn werk is hij Voorzitter van Zon op Heemstede, een lokale Coöperatie die inmiddels meerdere groene zonnestroominstallaties heeft gerealiseerd.

Egbert Dijkstra

LinkedIn Profiel

Wouter van Aerle

In 1999 komt Wouter voor het eerst in aanraking met het datamanagement vakgebied. Voor het toenmalige NS Facility Services ontwikkelt hij een managementinformatiesysteem gebaseerd op SQL Server en Business Objects. De combinatie van data en concrete toepassingen die inzicht verschaffen blijken perfect aan te sluiten bij zijn achtergrond als Technische Bedrijfskundige (ir) vormen de rode draad in de rest van zijn loopbaan.

Na zijn overstap naar Albert Heijn in 2001 gaat hij meedraaien in het programma dat het Pallas Enterprise Data Warehouse realiseert. Daar leert hij ook Egbert kennen. Het worden gouden jaren waarin alle uithoeken van het vakgebied worden opgezocht en gerealiseerd. Het resulteert in diverse prijzen en awards, ontelbare referentiebezoeken en presentaties op congressen en seminars. Het is tijdens deze periode dat de eerste ideeën voor Deltiq ontstaan, geïnspireerd door het plezier van samen mooie resultaten neerzetten, werken met enthousiaste en gedreven professionals en fascinatie voor het zich almaar ontwikkelende vakgebied van data en analytics.

Onderbroken door een uitstap naar Capgemini van een kleine drie jaar wordt in 2010 Deltiq opgericht. Binnen Deltiq ontwikkelt Wouter zich tot data architect en principal data management consultant. Binnen diverse grootschalige verandertrajecten heeft Wouter in de afgelopen jaren leidende rollen vervuld op vrijwel alle aspecten van het data management vakgebied.

Naast het uitvoeren van opdrachten, is Wouter binnen Deltiq verantwoordelijk voor alles rondom kennismanagement & kennisontwikkeling en de inhoudelijke begeleiding van consultants. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen, waaronder diverse leergangen voor het post-graduate onderwijs van de Vrije Universiteit.

In zijn vrije tijd zit hij graag op racefiets, ligt hij in het zwembad of is hij aan het hardlopen (om soms een kleine triathlon te doen..)

Wouter van Aerle

LinkedIn Profiel