Wat we vinden

Data is een bedrijfsmiddel. Ongeacht of uw organisatie datagedreven wil worden, zich ziet als een ‘analytics competitor’ of gewoon trots is op haar producten en diensten en daar alle aandacht voor wil hebben: in alle gevallen is er sprake van het gebruik van data.

Vaak wordt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of beveiliging van die data als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl het dat bijna nooit is. Wat ontbreekt is een expliciet stuur op data: effectief data management. Niet in termen van technologie maar als functie binnen een organisatie. Als we vinden dat data een bedrijfsmiddel is, waarom organiseren we het dan niet net als Finance of HR?

Een functie waarbinnen alle relevante aspecten van data management aan de orde komen – niet alleen de techniek maar ook de noodzakelijke organisatie, de processen en besturing. Onze dienstverlening is erop gericht om deze organisatorische vaardigheid te realiseren.

Hoe we werken

Het verbeteren van het organisatorisch vermogen om data te managen is onze expertise. Vraagstukken gaan over een veelheid aan onderwerpen waar evenzoveel oplossingsrichtingen bij te bedenken zijn. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarin continue verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. In ons werk laten we ons daarom leiden door de volgende overtuigingen.

De hype voorbij

Onze blik is gericht op de lange termijn. We gaan uit van duurzame concepten en principes in plaats van de actuele modes op data-gebied. Er wordt veel verkocht als nieuw wat al langer bestond maar de principes van goed data management zijn redelijk tijdloos. Dat neemt niet weg dat we een open mind hebben, innovaties in ons vakgebied volgen en daarop voortbouwen. We denken graag dieper door, out-of-the-box en zijn altijd op zoek naar realiseerbare en solide oplossingen.

Duurzaam en structureel

We willen organisaties beter laten worden op alle data management kennisgebieden. De kennisgebieden hangen met elkaar samen en zo is ook de volwassenheid van een gebied afhankelijk van een aantal anderen. Alleen als je stukje bij beetje op alle gebieden stappen zet, krijg je overall een goed volwassenheidsniveau dat risico’s mitigeert en kansen benut.

De mens centraal

Data en technologie zijn niets zonder de mens die er iets mee doet. Om een organisatie te veranderen naar een hoog niveau van data management, moeten mensen nieuw gedrag aanleren en nieuwe kennis eigen maken. Verandermanagement is daarom net zo belangrijk voor succes als de inhoudelijke vraagstukken.

Echt willen begrijpen

We vinden het belangrijk het vraagstuk van onze opdrachtgevers echt te begrijpen. We willen ons in een organisatie verdiepen om aan te sluiten bij wat daarbij past. We willen geen advies vanuit de zijlijn, met 20 slides Powerpoint en dan “succes ermee”.

De kennis én de praktijk

Expertise op basis van DAMA plus onze praktijkervaring met het daadwerkelijk doen. We hebben in het verleden zelf met de voeten in de klei gestaan, we kijken op werkvloer niveau met organisaties mee en hebben al vaak transities tot een succes helpen brengen.