Data Management & Data Governance

Van strategievorming tot ontwerp en implementatie.

Essentiële administratie voor het beheer van uw data.

Data Architectuur

Ontwerp en sturing op het verwerken van data.

Chief Data Officer (CDO)

Strategisch business partner verantwoordelijk voor uw data.

Data Management - een bedrijfsfunctie

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data gebeurt niet vanzelf. Hiervoor is expliciete sturing en beheer nodig. Dat is de kern van data management. Georganiseerd als een permanente bedrijfsfunctie zoals Finance of HR.

Data Management - meer dan technologie

Juiste tools en technologie zijn belangrijke randvoorwaarden. Maar om écht effectief te zijn is het ook noodzakelijk om processen, rollen & verantwoordelijkheden, aansturing en beleid vorm te geven.

Deltiq Data Management Framework - houvast bij realisatie

Het Deltiq DM Framework visualiseert alle relevante disciplines. Een praktisch hulpmiddel voor het realiseren van data management in een organisatie

Voor wie we werken

Onze blogs

Bekijk onze blog