Data managen bij DNB

Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben te maken met een steeds grotere stroom aan data. Dit vraagt om toenemende discipline in de verwerking ervan. Uit de principes van goed toezicht volgen niet-functionele eisen – als traceerbaarheid, uitwisselbaarheid en betrouwbaarheid – waaraan de gegevensverwerking moet voldoen. Voor het realiseren hiervan is een datavoorzieningsfunctie nodig, vergelijkbaar met andere bedrijfsfuncties als Finance en HR. Binnen DNB is het datakwadrantenmodel gebruikt om deze realisatie vorm te geven. Het model is een begripsvormend kader, dat de gegevensverwerking vanuit twee perspectieven beschouwt: de aanbod- en vraagzijde van gegevens en een opportunistische versus een systematische manier van werken. Op basis van het model zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de technische voortbrenging van data, inrichting van de organisatie, besturing en benodigde kennis en competenties.

Onze collega Wouter van Aerle heeft samen met Information Architect Ronald Damhof en Frank Ouddeken (Manager Data Management Office, De Nederlandsche Bank) een artikel in het Tijdschrift voor Toezicht gepubliceerd. Dit is een wetenschappelijk tijdschrift van, voor en door experts die zich beroepshalve bezighouden met het onderwerp toezicht in al zijn facetten. Gebaseerd op gezamenlijke ervaringen bij diverse toezichthouders, wordt beschreven welke eisen het systematisch gebruik van data voor toezicht aan een organisatie stelt. Om aan deze eisen te voldoen is inrichting van een volwassen datavoorzieningsfunctie nodig.

Download het artikel.