Big Data – hype of business waarde?

Big Data biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, zoals ook ‘small’ data mogelijkheden biedt. Van doorslaggevend belang is echter niet de ‘bigness’ van de data of nieuwe technologie maar het vermogen van een organisatie om een businessgedreven aanpak te volgen bij het exploiteren van data. Dan pas kan (big) data haar belofte als strategisch bedrijfsmiddel waarmaken.

Lekker, zo veel data! Maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

Het antwoord is natuurlijk: niets. Productiemiddelen leveren pas toegevoegde waarde als ze worden ingezet. Dat geldt voor de klassieke productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal en voor data is dat niet anders. Big Data alleen levert niets op. De toegevoegde waarde ontstaat pas als (big) data wordt omgezet in inzicht waar een organisatie wat aan heeft en daar ook naar handelt. De mate waarin een organisatie daarin slaagt heeft vooral te maken met haar analytische vaardigheden, bedrijfscultuur en het vermogen om processen fundamenteel anders in te richten; de ‘bigness’ van de data is daarbij van ondergeschikt belang.

Bij veel organisaties is Big Data vooral nog een hype. Tegelijk zijn voor ons de ontwikkelingen belangrijk genoeg om er speciale aandacht aan te schenken.

Lees onze Visie op Big Data in zes standpunten.Deel deze pagina