Data Scientist met retailervaring gezocht

30-01-2017 - Egbert Dijkstra

Een van onze klanten in retail wil middels een eerste proeftuin de mogelijkheden van analytics binnen de eigen organisatie uittesten. De organisatie heeft nog geen ervaring met analytics. Tijdens een doorlooptijd van enkele maanden zullen een of meerdere concrete cases opgepakt gaan worden. Het eerste topic betreft mandjesanalyse (transactie-niveau) teneinde beter inzicht te krijgen in klantaankopen. Daarnaast wordt nagedacht over aanvullende cases.

Voorbeelden waaraan gedacht kan worden zijn:

  • Promotional Forecasting
  • Basket Analysis
  • Customer Insight
  • Customer Segmentation and Profiling
  • Demand Forecasting

Gevraagd wordt een ervaren zelfstandige Data Scientist op (minimaal) medior niveau – bij voorkeur ZZP’er.

Vaardigheden

Voor deze opdracht is het noodzakelijk dat je vaardig bent in statistische analyses, kwantitatieve analyses, forecasting/predictive analytics, multivariate testen en optimalisatie algoritmen.

Opleiding en ervaring

  • Afgeronde opleiding op WO-niveau: Statistiek, wiskunde, informatica, of aanverwante opleiding
  • Minimaal 2 tot 4 jaar ervaring in het ontwikkelen van statistische modellen, machine learning, data mining, data analytics
  • Hands-on ervaring met R, Matlab en/of RapidMiner. Bij voorkeur ook met Tableau Software.
  • Ervaring binnen retail of in staat zijn om je de (data-)wereld van retail snel duidelijk te maken
  • Voldoende communicatieve skills; ervaring in het presenteren van resultaten

De opdracht wordt – afhankelijk van het niveau van de kandidaat – voor zover nodig procesmatig begeleidt. 

Inzet

Initieel wordt een inzet verwacht van 2 tot 3 dagen per week gedurende een periode van drie tot vier maanden, met optie tot verlenging. De startdatum is afhankelijk van beschikbaarheid en in nader overleg te bepalen.

Geïnteresseerd of vragen?

Voor een toelichting op deze aanvraag kun je bellen met Egbert Dijkstra (06 415 18 445) of mailen naar egbert.dijkstra@deltiq.com. Je kunt ook rechtstreeks je CV mailen naar dit adres.

Het is niet toegestaan deze aanvraag verder door te plaatsen. Aanbiedingen via tussenpartijen worden niet in behandeling genomen.

Februari 2017.