Zorg

Toenemende gegevensintensiteit

De Nederlandse zorgsector staat onder steeds grotere druk om beter te presteren, meer kwaliteit te leveren en de kosten te reduceren. In de sector gaat jaarlijks grofweg € 60 miljard euro om, zo’n 20% van de collectieve lasten. Mede door de toenemende vergrijzing zal het beroep op zorg alleen maar toenemen. En daarmee ook de kosten.

De zorg wordt steeds gegevensintensiever. De papieren patiëntendossiers maken langzaam plaats voor elektronische patiëntendossiers (EPD). Het declaratie- en facturatieproces is primair afhankelijk van een juiste registratie van DBC’s en DOT’s. Andere voorbeelden van de toenemende afhankelijkheid van digitale informatie zijn kwaliteitsregistraties, bezettingsoptimalisatie, gebruik van big data en gegevensuitwissseling met lokale zorgpartners.

Informatiemanagement speelt bij al deze ontwikkelingen een cruciale rol. Dat begint bij het zorgvuldig beheren van alle gegevens die van belang zijn: klinische data, patiëntgegevens, bedrijfsvoeringgegevens of research-data. Bijna altijd doet zich daarbij een veelheid aan vraagstukken voor. Denk aan datakwaliteit, data-definities (‘metadata’), gegevensuitwisseling tussen systemen, masterdatamanagement (de ‘gouden waarheid’) en datagovernance (aansturing & control).

Vanuit een gezonde gegevensbasis ontstaan kansen. Kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Kansen om het kostenniveau te verlagen. Dat kan variëren van het verbeteren van de DBC-registratie, waardoor meer en sneller gefactureerd kan worden, via het verbeteren van de bedrijfsvoering en patiëntenstromen op basis integrale managementinformatie tot en met het commercieel exploiteren van klinische onderzoeksdata.Deel deze pagina